lechuza

lechuza
feminine noun
1. (animal) 
a. owl 
El bosque está lleno de lechuzas.The forest is full of owls.
lechuza
Noun
1. (general) 
a. (barn) owl 
lechuza
1 (Ornitología) owl
lechuza común barn owl
2 (S. Cone) (México) (albino) albino
3 (Caribe) (México) (puta) whore
Examples
Search history
Did this page answer your question?