report this ad
enredo
masculine noun
1. tangle, knot (maraña)
2. mess, complicated affair (lío); shady affair (asunto ilícito)
  • comedia de enredo (Teatro & Cine) farce
3. (love) affair (amoroso)
enredo
1 [de hilos, cuerda] tangle
un enredo de pelos a tangle of hair
2 [de datos] (gen) maze; tangle; (confusión) mix-up;
3 (laberinto) maze
4 (asunto turbio) shady business
5 (amorío) love affair
6 (implicación) embroilment; involvement
7 (en novela) complicated situation
8 enredos (intrigas) intrigues; (mentiras) mischief
singular
; (s)
mischievous lies
comedia de enredo(s) comedy of intrigue
Search history
report this ad
Did this page answer your question?
report this ad