enredo
Noun
1. (maraña) 
a. tangle, knot 
2. (lío) 
a. mess, complicated affair 
3. (asunto ilícito) 
a. shady affair 
4. (teatro & cine) 
comedia de enredofarce
5. (amoroso) 
a. (love) affair 
enredo
1 [de hilos, cuerda] tangle
un enredo de pelos a tangle of hair
2 [de datos] (gen) maze; tangle; (confusión) mix-up;
3 (laberinto) maze
4 (asunto turbio) shady business
5 (amorío) love affair
6 (implicación) embroilment; involvement
7 (en novela) complicated situation
8 enredos (intrigas) intrigues; (mentiras) mischief
singular
; (s)
mischievous lies
comedia de enredo(s) comedy of intrigue
Search history
Did this page answer your question?