Naomi

Naomi
proper noun
1. (name) 
a. Naomi 
I called my daughter Naomi in memory of my grandmother, who had that name.Le puse a mi hija Naomi en memoria de mi abuela, que se llamaba así.
Naomi [ˈneɪəmɪ]
noun
Naomi
Examples
Search history
Did this page answer your question?