Q, q
[kjuː]
noun
1. Q, q (f) (letter)
Q
q
[kjuː]
noun
(letter) Q; q (f)
Q for Queen Q de Quebec
Q
abreviatura
1 Queen
2 question P
q
feminine noun
1. (letter) 
a. q 
La letra q casi siempre va seguida de una u en inglés.The letter q is almost always followed by a u in English.
Q
q [ku]
(letra) Q; q
Search history
Did this page answer your question?