proscrito

 
proscrito
adjective
1. (prohibido) 
a. banned 
2. (desterrado) 
a. banished 
Noun
3. (desterrado) 
a. exile 
4. (fuera de la ley) 
a. outlaw 
proscritoa proscrita
participio_de_pasado
adjective
1 (prohibido) (gen) banned; prohibited; [+actividad] outlawed; proscribed
un libro proscrito a banned book
2 (desterrado) exiled
(exiliado) exile; (bandido) outlaw;
Examples
Search history
Did this page answer your question?