Add to Flashcards

pistola

gun

noun

pistola
feminine noun
1. gun (arma) (con cilindro); pistol (sin cilindro)
  • pistola de agua -> water pistol
2. spray gun (pulverizador)
  • pintar a pistola -> to spray-paint
3. gun (herramienta)
4. French loaf (de pan)

pistola [pes-to’-lah]
noun
1. Pistol, small hand-gun. (f)
  • Un par de pistolas -> a brace of pistols
  • Pistola de agua -> water pistol

pistola
1 (arma) pistol; gun; (Técnica) (para pintar) spray gun
pistola ametralladora submachine-gun; tommy-gun
pistola de agua water pistol
pistola de engrase grease gun
pistola de juguete toy pistol
pistola de pintar spray gun
pistola engrasadora grease gun
pistola rociadora de pintura spray gun
2 (España) [de pan] French stick; baguette
3 (pene) prick (vulgar)

Search History

Did you find an answer to your question? Yes | No

Download our free app
Connect with SpanishDict
Comentarios