persecución

  
persecución
Noun
1. (seguimiento) 
a. pursuit 
2. (acoso) 
a. persecution 
persecución
1 (acoso) pursuit
estar en plena persecución to be in full cry
persecución individual (Ciclismo) individual pursuit
persecución sexual sexual harassment
2 (Política) (Religión) persecution
Search history
Did this page answer your question?