pasa

pasa
feminine noun
1. (dried grape) 
a. raisin 
Ella acaba de comer una caja entera de pasas.She just ate an entire box of raisins.
pasa
Noun
1. (fruta) 
a. raisin 
pasa de Corintocurrant
pasa de Esmirnasultana
pasa
raisin
está hecho una pasa he's as shrivelled as a prune
pasa de Corinto currant
pasa de Esmirna sultana
Examples
Search history
Did this page answer your question?