lingerie

lingerie
noun
1. (clothing) 
My husband bought me lingerie for Valentine's Day.Mi marido me compró lencería para el Día de San Valentín.
Before she became an actress, she walked runways modeling lingerie.Antes de llegar a ser actriz, hacía pasarelas como modelo de ropa interior femenina.
lingerie
Noun
1. (general) 
a. la lencería f, ropa interior femenina (F) 
lingerie [ˈlænʒəriː]
noun
lencería (f); ropa (f) interior femenina
Examples
Search history
Did this page answer your question?