kiwi
[ˈkiːwiː]
sustantivo
1. kiwi (m) (bird)
  • kiwi fruit -> kiwi (m)
2. (familiar) (New Zealander)
  • kiwi -> neozelandés(esa) (sustantivo masculino o femenino)

kiwi [ˈkiːwiː]
noun
1 (Orn) kiwi (m)
2 (New Zealander) neozelandésesaneozelandesa (m) (f);esa neozelandesa
modifier
kiwi fruit (n) kiwi (m)

Search History

Did you find an answer to your question? Yes | No

Download our free app
Connect with SpanishDict
Comentarios