fecundación

 
fecundación
Noun
1. (general) 
a. fertilization 
fecundación artificial o asistidaartificial insemination
fecundación in vitroin vitro fertilization
fecundación
fertilization
fecundación artificial artificial insemination
fecundación in vitro in vitro fertilization
Search history
Did this page answer your question?