espiga
Noun
1. (de cereal) 
a. ear 
2. (en telas) 
a. herringbone 
3. (pieza; de madera) 
a. peg 
4. (de hierro) 
a. pin 
espiga
1 (Botánica) [de trigo] ear; [de flores] spike
2 (Técnica) (gen) spigot; [de pestillo] shaft; [de cuchillo, herramienta] tang;
3 (badajo) clapper
4 (Mil) fuse
5 (Náutica) masthead
Search history
Did this page answer your question?