Escritor in English | Spanish to English Translation

escritor

  
escritor, -ora
masculine or feminine noun
1. writer
  • escritor, -ora de novela negra crime writer
escritora escritora
writer
es un escritor consolidado he's an established writer
escritor(a) de material publicitario copywriter
escritor(a) satírico/a satirist; satirical writer
Search history
Did this page answer your question?