endangered animal
noun
1. (general) 
Poaching turned the African elephant into an endangered animal.La caza furtiva convirtió al elefante africano en un animal en peligro de extinción.
Apparently, giant pandas have been taken off the list of endangered animals.Al parecer, los pandas gigantes han salido de la lista de animales en vías de extinción.
Examples
Search history
Did this page answer your question?