ebullición

 
ebullición
Noun
1. (general) 
en ebulliciónboiling
ebullición
1 [de líquidos] boiling
entrar en ebullición to begin to boil; come to the boil; punto de ebullición boiling point
2 (movimiento) movement; activity; (estado cambiante) state of flux; (alboroto) turmoil; (emoción) ferment
la juventud está en ebullición young people are boiling over (with excitement); llevar un asunto a ebullición to bring a matter to the boil
Search history
Did this page answer your question?