cubeta
Noun
1. (cuba pequeña) 
a. bucket, pail 
2. (de barómetro) 
a. bulb 
3. (photography) 
a. tray 
cubeta
1 (Fotografía) (Química) tray
2 [de barómetro, termómetro] bulb
3 (para hielo) ice tray
4 (tonel) keg; small cask
cubeta de siembra seed box
Search history
Did this page answer your question?