Buñuelo in English | Spanish to English Translation
buñuelo
masculine noun
1. donut (cooking) (dulce); dumpling (de bacalao)
  • buñuelo de vientodonut
buñuelo
1 (Culin) fritter; doughnut; donut; (EEUU)
2 (chapuza) botched job; mess
Search history
Did this page answer your question?