agüero

 
agüero
Noun
1. (general) 
de buen/mal agüerothat bodes well/ill
agüero
omen; sign
de buen agüero lucky; ser de buen agüero to augur well; de mal agüero of ill omen; unlucky; pájaro de mal agüero bird of ill omen
Search history
Did this page answer your question?