acentuación

 
acentuación
Noun
1. (de palabra, sílaba) 
a. accentuation 
2. (intensificación) 
a. intensification 
3. (de problema) 
a. worsening 
una acentuación de las actitudes racistasa rise in racist attitudes
acentuación
accentuation
Examples
Search history
Did this page answer your question?