Mexico in Spanish | English to Spanish Translation
Mexico
[ˈmeksɪkəʊ]
noun
1. Méjico, México
  • Mexico City Ciudad de Méjico or México
Mexico [ˈmeksɪkəʊ]
noun
Méjico (m); México (m); (LAm)
modifier
Mexico City (n) (Ciudad (f) de) México (m)

México

 
México
proper noun
1. (country)
a. Mexico 
La mayoría de México no celebra el cinco de mayo. The majority of Mexico doesn't celebrate May 5th.
México
[ˈmeχiko]
noun
1. Mexico
México
Mexico
Search history
Did this page answer your question?